button

Zaregistruje sa!

Počet účasníkov

Training Day

SK:

TrainingDay je podujatie organizované vďaka úspešnej spoluprácie dvoch medzinárodne pôsobiacich študentských organizácii STU, menovite BEST Bratislava (Board of European Students of Technology) a IAESTE Bratislava (The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience). TrainingDay pôvodne vznikol za účelom ponúknuť študentom STU doplnkové vzdelávanie a už odo dňa vzniku pomáha študentom a mladým profesionálom zvýšovať šance zamestnať sa. Tréningy, ktorých sa študenti môžu zúčastniť vedú skúsení a certifikovaní tréneri a aj napriek tomu sú úplne bezplatné. Po absolvovaní si so sebou zúčastnení odnesú platný certifikát.

EN:

TrainingDay is an event organised through the fruitful cooperation between two of the most active student organisations in STU, namely, BEST Bratislava (Board of European Students of Technology) and IAESTE Bratislava (The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience). Originally created to deliver complimentary education to the students of STU, from the day of creation, TrainingDays have been helping the students and young professionals to increase their employability. Training are led by skilled and professional trainers and still the trainings are completely free for students. After completing chosen training all the participants will receive valid certificate of attendance.

Organizátori

BEST Bratislava

BEST Bratislava

Board of European Students of Technology

IAESTE Bratislava

IAESTE Bratislava

Tréningy

Harmonogram

 • 08:45

  Registrácia (Registration)

 • 09:00

  Oficiálne otvorenie (Official Opening)

 • 09:45

  Official photo

 • 10:00

  Prvé zasadnutie (First Session)

 • 11:30

  Coffee and Refreshment Break

 • 12:00

  Druhé zasadnutie (Second Session)

 • 13:30

  Coffee and Refreshment Break

 • 14:00

  Tretie zasadnutie (Third Session)

 • 15:30

  Ukončenie, Certifikaty (Closing and Distribution of Certificates)

Registrácia

Ospravedlňujeme sa ale registrácia už bola uzatvorená.

Kontakt

BEST Bratislava koordinátor:

Harisudan Keelkattalai Kasthurii Renghan

hari.sudan33@gmail.com
+421919221406

IAESTE Bratislava koordinátor:

Anton Fediushin

imantonmeep@gmail.com
+421919219322

Ping Pong by Kieran Hunter